Showing 1–12 of 15 results

TẤM TRẦN THẢ PVC

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 602 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 606 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 608 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 612 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 613 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

Liên hệ

hông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 614 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 618 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 620 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 621 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 622 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 623 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

Liên hệ

Thông tin tấm ốp trần: Mã sản phẩm: TM 624 Quy cách: rộng 603×603 mm Chiều dày: 7.0 mm Vật liệu: Tấm ốp trần PVC được sản xuất từ PVC tổng hợp và các chất phụ gia tổng hợp chống lão hóa và chịu được va đập. Cấu tạo: Cấu tạo: Gồm tấm PVC rỗng được

0987958133